Profiel Arjan Busch

Arjan Busch, Wijkmaatregelen

Ik ben Arjan Busch, 53 jaar. Geboren en getogen in Zaandam. Ik woon sinds 2000 samen met partner en studerende kinderen in Haarlem Noord, Planetenwijk.

Wat drijft mij? Natuurrampen in de wereld en, dichter bij huis, aardbevingen in Groningen hebben mij overtuigd van de noodzaak om andere dan fossiele energiebronnen te gebruiken als manier om duurzaam in onze energie-, warmte- en koelingsbehoefte te voorzien. Daarom heb ik in 2019 mijn vooroorlogse woning in Haarlem Noord energiezuinig gemaakt en wordt het aardgasloos verwarmd via een lucht-water warmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Deze kennis en ervaring wil ik inzetten om wijken en steden te verduurzamen.

Wat deed ik vroeger? Als Technisch Bedrijfskundige (ing.) heb ik gewerkt in innovatieprojecten en -programma’s op het snijvlak van business en ICT. Dat deed ik binnen overheidsinstanties en zakelijke dienstverleners in adviesfuncties in de segmenten Grond-, weg- en Waterbouw, Justitie, Jeugdzorg, Banken & Verzekeringen en Telecom. Kwaliteitsmanagement in ICT-systeemontwikkeling groeide in die periode uit tot mijn specialisme. In 2019 was ik bestuurslid van de wijkraad Planetenwijk. Mijn focus lag op het organiseren van bewonersinspraak voor de concept ontwikkelvisie Orionzone, een stadsontwikkelingsproject in Haarlem Noord.

Wat doe ik nu? Sinds twee maanden maak ik deel uit van het SpaarGas kernteam. Ik houd me nu bezig met 1) risicobeheersing in alle fasen van het project; 2) onderzoek naar mogelijke aanbestedingsvormen voor gebouw- en wijkgebonden maatregelen; 3) analyse van toekomstige isolatie- en verwarmingsscenario’s en de kosten daarvan. Ook werk ik als (vrijwillig) Energiecoach voor Stichting WOON. In die rol geef ik huishoudens in Haarlem advies over hoe ze met simpele ingrepen hun energierekening kunnen verlagen. Sinds 2019 deel ik mijn kennis en ervaring op gebied van energiezuinig en aardgasloos wonen met huishoudens via de Nationale Duurzame Huizenroute. Dit jaar breng ik samen met een NGO kansen in beeld voor het vergroenen van daken in Haarlem centrum.

Wat houdt mij in balans? Racefietsen, koken, portrettekenen, muziekconcerten en theatervoorstellingen bezoeken, kroegen met vrienden.

gerelateerde artikelen