1. Zonnewarmte
  2. /
  3. Over ons
  4. /
  5. Partners
  6. /
  7. Wie zijn onze partners?

Wie zijn onze partners?

Om het zonnewarmtenet voor het Ramplaankwartier mogelijk te maken werkt Zonnewarmte Ramplaankwartier samen met de volgende kernpartners:

Bewoners uit het Ramplaankwartier

Overstappen van verwarmen met aardgas naar verwarmen via het zonnewarmtenet vraagt steun en betrokkenheid van de belangrijkste stakeholder: De wijkbewoners. Eind 2021 hebben al meer dan 300 huishoudens in de wijk een intentieverklaring ondertekend. Zij hebben daarmee aangegeven dat ze het Zonnewarmte Ramplaankwartier project steunen.

Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem is met twee projectteamleden vertegenwoordigd in het Zonnewarmte Ramplaankwartier projectteam en stelt samen met Zonnewarmte het Warmteuitvoeringsplan (WUP) op. Dit plan is continu in ontwikkeling. Alles wat Zonnewarmte Ramplaankwartier tot nu toe heeft bereikt, waaronder het Huisdossier en de Bespaarcalculator, een businesscase voor het wijkenergiebedrijf, een verkenning van financieringsmogelijkheden maken onderdeel uit van dit plan. Daarnaast staat gemeente Haarlem garant voor de lening van BNG Bank aan het wijkenergiebedrijf. 

Elan Wonen

Wooncorporatie Elan Wonen wil meedoen met Zonnewarmte Ramplaankwartier. In 2022 onderzoekt Zonnewarmte Ramplaankwartier samen met Elan Wonen naar manieren om huurwoningen op termijn te kunnen aansluiten op het zonnewarmtenet. In eerste instantie gaat dit over de omgeving Tuindorplaan (84 woningen) en Ramplaan (5 woningen).

Spaarnesant Scholengemeenschap

Het bestuur van de Beatrixschool heeft met het tekenen van de intentieverklaring aangegeven mee te willen doen met het zonnewarmtenet en is hierover regelmatig in contact met de gemeente.

Wijkraad Ramplaankwartier

De wijkraad is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Zonnewarmte Ramplaankwartier project. Ook de wijkraad steunt het project.

Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde

Samen met TU Delft werken we aan hulpmiddelen om oude woningen betaalbaar en slim te isoleren, zodat ze geschikt zijn voor verwarming via het zonnewarmtenet.

Deltares

Onderzoeksbureau Deltares wil Zonnewarmte Ramplaankwartier helpen met een slimme oplossing waarmee de energiebalans in het zonnewarmtenet kan worden geborgd. Dit betekent grofweg dat in een jaar evenveel energie aan de opslag in de bodem wordt geleverd als wordt onttrokken voor gebruik in woningen.

Liander

Liander is beheerder van het elektriciteitsnet in onze regio. Zij zorgt dat alle woningen en gebouwen in het Ramplaankwartier voorzien wordt van elektriciteit en dat gebouwen die zelf energie opwekken in de vorm van elektriciteit, deze energie ook aan het elektriciteitsnet kunnen terugleveren. Het Zonnewarmte Ramplaankwartier project en gemeente hebben geregeld overleg over het verwarmingsplan voor de wijk en welke delen van het midden- en laagspanningsnet in de wijk hiervoor moeten worden aangepast. 

Energie Samen Buurtwarmte

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven. De afdeling Buurtwarmte is kennispartner van Zonnewarmte Ramplaankwartier. Zij denkt onder meer mee met het project over hoe burgers zich kunnen organiseren, zodat ze zelf voor hun eigen wijk warmte kunnen leveren. Daarnaast lobbyt Energie Samen Buurtwarmte om huidige wetgeving aan te passen, zodat wijkbewoners als volwaardige speler in de energiemarkt wordt gezien en behandeld.