1. Zonnewarmte
  2. /
  3. Over ons

Over ons

   

Stichting Zonnewarmte.NL is gesitueerd in Haarlem. Het projectteam dat voor de stichting werkt is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het buurtwarmteproject Zonnewarmte Ramplaankwartier, en het helpen opstarten van zonnewarmtebuurten elders in Haarlem en Nederland.

Wat doen wij?

Zonnewarmte.NL helpt wijken om zelf leverancier en afnemer te worden van warmte. Warmte voor de verwarming van het huis en voor tapwater, bijvoorbeeld voor een lekkere douche.

We doen dit door middel van een wijkaanpak: 

  • Een buurtwarmtenet met warmteopslag in de grond.
  • Elke woning heeft een eigen zonnewarmte-installatie waarmee de warmte wordt opgewekt.
  • De wijk heeft zelf de touwtjes in handen.

Een lokale, duurzame en betaalbare manier om zonder aardgas en zonder extra elektriciteitsverbruik te verwarmen. De zon is de bron, de aarde de accu.

Zonnewarmte.NL is gestart in het Ramplaankwartier in Haarlem. Gesteund door wijkbewoners en met hulp van de gemeente Haarlem realiseren ze een unieke en veelbelovende manier om deze en volgende wijken te helpen van het aardgas af te gaan en daarmee de uitstoot van CO2 te verminderen.

De organisatie

Vanuit een bewonersinitiatief in 2017 is een stichting opgericht. Voorheen was de naam Stichting SpaarGas. Sinds de toekenning van de PAW-subsidie in 2022 is de naam veranderd in Zonnewarmte.NL.


Inmiddels is er een professionele organisatie opgericht of in oprichting. Deze is ingericht is op het straks leveren van warmte door een buurtwarmtebedrijf, een buurtcooperatie waar buurtgenoten lid van worden, en een overkoepelende stichting die meerdere zonnewarmte-buurten kan ondersteunen.

De organisatiestructuur schematisch:

Het team

In het Ramplaankwartier in Haarlem, de eerste buurt waar het zonnewarmteproject wordt gerealiseerd, werkt een projectteam bestaande uit betaalde medewerkers en vrijwilligers. De betaalde medewerkers houden zich bezig met juridische, financiële en technische aspecten. Ook is er aandacht voor de ondersteuning van wijkbewoners bij de verduurzaming van de woning, de inkoop en de communicatie. De straatcoaches zijn wijkbewoners die op vrijwillige basis buurtbewoners helpen bij het invullen van het Huisdossier.
De gemeente Haarlem staat het team desgewenst bij. De plannen en activiteiten van het team worden door een Stuurgroep beoordeeld. Hierin zitten afgevaardigden van de gemeente Haarlem, van de wijkraad en van de vrijwilligers.

Voor de buurten die de zonnewarmtemethode ook willen toepassen, is een aantal teamleden beschikbaar voor presentaties en informatieverstrekking. Desgewenst kan Zonnewarmte ook helpen in de kwartiermakersfase: opstarten in de eigen buurt.

Financiering

Het realiseren van een zonnewarmtenet vraagt een flinke investering, zowel voor de aanleg van een buurtwarmtenet als voor de bewoners om de woning gereed te maken (isoleren en zonnewarmte-installatie). Gerekend over een langere periode (15-25 jaar) zijn de kosten voor de gebruiker juist gunstig, zowel ten opzichte van ‘niets doen’ als van andere alternatieven voor de warmtevoorziening.
De kosten zijn berekend inclusief de eventuele afbetaling en rente voor de investering. Hierbij wordt uitgegaan van een voldoende geïsoleerde woning (energielabel B/C) en een geschikt warmteafgiftesysteem voor een watertemperatuur van maximaal 55 graden.

De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Heb je vragen, mail ons gerust via het contactformulier.