1. Zonnewarmte
  2. /
  3. Over Zonnewarmte
  4. /
  5. Waarom Zonnewarmte?
  6. /
  7. TKI DeZonnet: nadere informatie...

TKI DeZonnet: nadere informatie over het onderzoek

Wat is TKI DeZonnet?

TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) DeZonnet is een project, waarin experts van de Technische Universiteit (TU) Delft en onderzoekspartners hebben onderzocht hoe woningen in het Ramplaankwartier energiezuinig, aardgasvrij, lokaal en duurzaam kunnen worden verwarmd. 

De onderzoekspartners kun je hier vinden en het eindrapport TKI DeZonnet (v1.0 december 2020). Voor meer informatie over de berekeningen en het rekenmodel, kijk hier

Waarom is het TKI DeZonnet project uitgevoerd?

Nederland wil in 2050 een klimaatneutraal land zijn. Dat betekent dat in Nederland vanaf dat jaar netto geen CO21 wordt uitgestoten. Dat geldt ook voor hoe we wonen. Om uitstoot van CO2 drastisch te verminderen worden alle woningen in Nederland in de komende jaren stap voor stap energiezuinig gemaakt en duurzaam verwarmd.

De uitdaging voor vooroorlogse woonwijken is hoe we woningen in deze wijken straks kunnen voorzien van energie uit schone bronnen voor ruimteverwarming, warm water en koken.

Het onderzoeksteam onder leiding van TU Delft heeft onderzocht hoe het Ramplaankwartier in Haarlem, als typische vooroorlogse woonwijk, op termijn geheel in haar eigen behoefte voor ruimteverwarming en warm water kan voorzien, hoe energie uit zonlicht hiervoor kan worden ingezet en welke installaties zorgen dat de warmte die woningen zelf opwekken slim kan worden getransporteerd, opgeslagen en gebruikt.

Installaties op en in woningen en in de wijk in combinatie met opslag van warmte onder de grond vormen samen een 100% duurzaam wijkwarmtenet2.

Wat heeft het TKI DeZonnet project opgeleverd?

Het project heeft aangetoond dat de aanleg van een wijkwarmtenet zoals omschreven technisch en financieel haalbaar is. Daarbij is gebruik gemaakt van een proefopstelling op de campus van de TU Delft. In deze proefopstelling is een tot woningschil-label C geïsoleerde woning gekoppeld aan een warmtenet, zoals die voor de Haarlemse wijk het Ramplaankwartier is voorzien.


1 Koolstofdioxide is een broeikasgas, dat vrijkomt bij gebruik van energiebronnen uit de aarde (aardgas, olie, kolen).

2 Zonnewarmtenet.

Waarom Zonnewarmte?

Waarom zouden we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van onze woningen? De noodzaak om minder CO2 uit te stoten wordt steeds groter.

Lees verder »