Waarom Zonnewarmte?

Waarom zouden we stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van onze woningen?

  1. De noodzaak om minder CO2 uit te stoten wordt steeds groter. In de afgelopen jaren worden de effecten van klimaatverandering pijnlijk zichtbaar. Het nieuws staat bol van berichten over toenemende hittegolven, droogte, hevige stormen en grote hoeveelheden neerslag.
  2. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de uitstoot van CO2. Het voornaamste bestanddeel van aardgas is methaan. Methaan is na kooldioxide het belangrijkste broeikasgas en komt vrij bij de winning, transport en opslag van aardgas.
  3. Er zijn grote schommelingen in de aardgasprijzen, en over de lange termijn wordt gas steeds duurder.
  4. Aardgaswinning kan leiden tot bodeminstabiliteit. De gevolgen hiervan worden in Nederland gevoeld in Groningen.

Door deel te nemen aan Zonnewarmte lever je een concrete bijdrage aan het beperken van deze negatieve effecten van aardgasgebruik.

Het zonnewarmtenet is de uitkomst van een lang proces dat startte als bewonersinitiatief in he Ramplaankwartier in Haarlem. Daarin is bepaald wat de belangrijkste uitgangspunten voor een warmteoplossing zouden moeten zijn. Een groep bedrijven en kennisinstituten onder leiding van TU Delft heeft daarna onderzoek gedaan waarin verschillende warmteoplossingen met elkaar zijn vergeleken. Uit het onderzoek is een duidelijke winnaar naar voren gekomen: het zonnewarmtenet. De essentie van het zonnewarmtenet is:

  • De energievraag voor verwarmen van de woningen wordt verminderd door (na-)isoleren van de woningschil (de grens tussen binnen en buiten).
  • De zon levert ons de energie in de vorm van warmte en elektriciteit.
  • Installaties in de woning dragen de warmte over op water en maken de energie uit de zon geschikt voor gebruik.
  • De ondergrond in de wijk gebruiken we als opslag van de warmte die we in de zomer niet nodig hebben.
  • In de winter halen we diezelfde warmte uit de ondergrond om onze woningen te verwarmen.

Dit bleek de oplossing die het beste voldoet aan de uitgangspunten, het beste aansluit bij de situatie in het Ramplaankwartier, de minste CO2 uitstoot heeft én op termijn het goedkoopste is voor de deelnemende wijkbewoners.