Nieuws

Nieuws

Vooruitzichten Zonnewarmte 2023

In 2022 is er veel werk verzet in het project, maar dat was niet echt merkbaar voor de wijkbewoners. In 2023 verandert dat.  Vooruitzichten begin

Update september ’22

Update september ’22  Hoe staat het er nu voor? Het doel van het Zonnewarmteteam is op termijn ervoor te zorgen dat wie dat wil kan

Webinar van 1 juni

Het webinar van 1 juni ’22 over het Zonnewarmteproject van SpaarGas kun je hier terugkijken en luisteren, klik dan op het plaatje. Inhoud: informatie over

SpaarGas bij BNR Duurzaam

SpaarGas bij BNR Duurzaam Maandag 23 mei 2022 was Eelco Fortuijn te gast bij BNR Duurzaam. Het interview gaat over hoe je bestaande woonwijken van

Teken voor SpaarGas

Teken voor SpaarGas! Graag nodigen we je uit om de intentieverklaring te tekenen waarmee je aangeeft mee te willen doen aan SpaarGas. We vragen binnenkort

Mijlpaal: gemeentelijke garantstelling

Mijlpaal: Gemeentelijke garrantstelling voor wijkwarmtenet De gemeente Haarlem wil garant staan voor een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten aan het in 2022 op te

Denk mee over het SpaarGas aanbod

In de maanden april en mei werkt het SpaarGas projectteam de plannen voor het wijkwarmtenet uit. Op basis van een aantal huisdossiers (van wijkbewoners die

Nieuwsbrief