Mijlpaal: Gemeentelijke garrantstelling voor wijkwarmtenet

De gemeente Haarlem wil garant staan voor een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten aan het in 2022 op te richten WijkEnergieBedrijf Ramplaankwartier. Zo wordt het wijkwarmtenet haalbaar en betaalbaar voor bewoners.

Om het wijkwarmtenet uit te voeren zijn er maatregelen nodig in de huizen en op straat. Dit vraagt bij de start van het warmtenet om hoge investeringen. Om het project te financieren en betaalbaar te maken voor bewoners zijn subsidies en leningen met gunstige voorwaarden noodzakelijk. De Bank Nederlandse Gemeenten wil die lening mogelijk verstrekken, onder voorwaarde van garantstelling door de gemeente. Het college is met de garantstelling akkoord gegaan.

Aan de lening zitten voorwaarden, zoals voldoende deelnemers uit de wijk, een succesvolle aanbesteding en het krijgen van voldoende aanvullende subsidies. Het SpaarGas team werkt hier hard aan, ondermeer door wijkbewoners die enthousiast zijn over het project te vragen de intentieverklaring te tekenen dat zij mee willen doen.

Stap dichterbij uitvoering

Met deze garantstelling kan SpaarGas begin 2022 starten met aanbestedingen en komt het wijkwarmtenet weer een stap dichterbij. Door de gemeentelijke garantstelling hebben we ook meer kans op het krijgen van de subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken die het project in november 2021 gaat aanvragen.

Meer informatie over de garantstelling is te vinden op de besluitenlijst van gemeente Haarlem.