1. Zonnewarmte
  2. /
  3. Techniek
  4. /
  5. Warmtepomp
  6. /
  7. Een warmtepomp, hoe werkt...

Een warmtepomp, hoe werkt dat?

Een warmtepomp kan zijn energie uit verschillende bronnen onttrekken, bijvoorbeeld uit een PVT-paneel. Bij het Zonnewarmtenet gebruiken we PVT-panelen, die ook wel warmtepomppanelen worden genoemd.

Een PVT-paneel bestaat uit een zonnepaneel met daarachter een collector.

Kort gezegd zorgt een PVT-paneel dus zowel voor opwek van elektra als voor opwarmen van vloeistof.

De precieze werking van een warmtepomp is als volgt:

in de collector van het PVT-paneel stroomt zo’n 15 liter vloeistof. Deze vloeistof is een mengsel van water en glycol. Dit warmt langzaam op doordat warmte uit het zonnepaneel én de buitenlucht onttrokken wordt. Vervolgens gaat de vloeistof naar de warmtepomp en draagt daar zijn warmte over aan het koudemiddel. Hierdoor verdampt het koudemiddel dat in de warmtepomp zit. Deze damp gaat naar de compressor, maar alleen de damp is niet voldoende om de gewenste warmte te kunnen krijgen. Daarom stopt de warmtepomp extra energie vanuit elektriciteit in de compressor. Het gevolg is dat de druk wordt verhoogd en daardoor de temperatuur stijgt.

Aan de afgiftezijde van de warmtepomp loopt een relatief koude vloeistof, namelijk het water van het cv-circuit waardoor het koudemiddel condenseert en zijn warmte afstaat. Hierdoor warmt de woning op. Het afgekoelde middel wordt via het expansieventiel ontdaan van zijn druk en is vervolgens weer in de positie om opnieuw te verdampen. Het is dus een gesloten kringloopsysteem.

De werking van een warmtepomp bestaat dus uit de volgende 4 cycli:

  1. Warmte onttrekken uit de omgeving
  2. De temperatuur verhogen
  3. De warmte afstaan aan de woning
  4. De druk verlagen

Naast de warmte die wordt gebruikt voor het verwarmen van je woning, verwarmt de warmtepomp ook het tapwater in het boilervat.

Omdat in de winter de buitenlucht gemiddeld zo’n 5°C is, is er in de meeste gevallen flink wat elektriciteit nodig om deze brontemperatuur op te hogen tot 55°C: woonkamer-radiator-temperatuur. Het voordeel van de Zonnewarmtemethode is dat in de winter warm water uit de bodemopslag (WKO) via het wijkwarmtenet naar de warmtepomp wordt gebracht. Dit water is al ongeveer 18 graden. Dat is een groot verschil met 5 graden. Hierdoor heeft de warmtepomp in het Zonnewarmtenet veel minder elektriciteit nodig.

Warmtepomp

Er bestaan verschillende soorten warmtepompen, afhankelijk van de warmtebron. Als men het heeft over ‘een warmtepomp’, bedoelt men meestal een warmtepomp met als bron de

Lees verder »