Kan ik ook koelen met het zonnewarmtesysteem?

Ten aanzien van de koelingsmogelijkheden is het van belang op te merken dat er een onderscheid is tussen actieve en passieve koeling.

Bij actieve koeling wordt het werkingsproces van de warmtepomp omgekeerd. Bij passieve koeling wordt gebruik gemaakt van de koelte die in de bodem is opgeslagen. 

We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om in de eindsituatie, wanneer de woning is aangesloten op het buurtwarmtenet, passief te kunnen koelen. De insteek is dat bewoners dan gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om in de zomer koude uit het buurtwarmtenet te onttrekken om de woning enkele graden te kunnen koelen. Op deze manier lever je tegelijkertijd warmte terug aan het net. Voor woningen met een geschikt afgiftesysteem (bijvoorbeeld vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren), is koeling mogelijk met een temperatuur van >18 °C, om condensatie en vochtproblemen te voorkomen.

De voordelen van passieve koeling zijn: 1) een zeer laag energieverbruik. 2) wanneer de woning wordt gekoeld wordt warmte geleverd aan het buurtwarmtenet, waardoor er nog meer warmte aan de warmte-en koudeopslag (wko) wordt toegevoegd.

De mogelijkheden om passief te koelen vanuit het zonnewarmtesysteem worden dus nog onderzocht maar hoe dan ook is dit type koeling pas aan de orde als het buurtwarmtenet er ligt.

Hoe werkt de techniek?

De techniek van een zonnewarmtenet bestaat uit een collectief deel, namelijk het buurtwarmtenet en één of meer WKO’s, en een individueel deel, namelijk de techniek

Lees verder »