1. Zonnewarmte
  2. /
  3. Deelnemen
  4. /
  5. Het Huisdossier
  6. /
  7. Huisdossier-Rekenmodule: Wat is de...

Huisdossier-Rekenmodule: Wat is de maatvoering van de zonnewarmte installaties voor mijn woning?

Om warmte op te wekken worden, indien mogelijk, PVT-panelen geplaatst op of bij je woning. In de woning worden een geluidsarme water-water warmtepomp en een boilervat geïnstalleerd.

Wat betreft de PVT-panelen gebruiken we in de rekenmodule de maten van de PVT-panelen van Triple Solar. Dit neemt niet weg dat andere merkproducten en maatvoeringen in de (nabije) toekomst ook bekeken worden. In de Huisdossier-Rekenmodule zijn momenteel 2 maatvoeringen van de Triple Solar PVT-panelen opgenomen: namelijk 2,4 m² en 2,0 m² (voor meer informatie zie de Triple Solar brochure, blz 4).

De Huisdossier-Rekenmodule geeft voor wat betreft warmtepomp en boilervat alleen een indicatie van de benodigde capaciteit en niet de afmetingen. Het maakt daarbij overigens ook uit of je kiest voor een ingebouwd of los boilervat. Daar lees je hier meer over. Een liggend boilervat van gemiddeld 180 liter is grofweg 120 cm lang en heeft een diameter van ca. 63 cm. De warmtepomp (een los model zonder ingebouwd boilervat) is qua omvang iets kleiner dan een tafelmodel koelkast. De precieze keuze voor los of ingebouwd boilervat wordt gemaakt in overleg met de installateur.

Naast de afweging of er gekozen wordt voor een ingebouwd of los boilervat, is ook de benodigde capaciteit van invloed op het formaat warmtepomp. Op de website van leveranciers is bij de verschillende typen warmtepompen vaak ook informatie over de maatvoering te vinden.

Tot slot: In de Huisdossier-Rekenmodule komen verschillende onderdelen aan bod waaronder de opwekinstallaties en het geeft een eerste indruk van technische specificaties. Daarbij is het goed om te weten dat het wel raadzaam is dat tijdens het schouwen van de woning door een installateur/ adviseur ook de beschikbare ruimte op het dak voor PVT-panelen zal worden bekeken en de ruimte voor de installatie van nieuwe apparaten in de woning.