1. Zonnewarmte
 2. /
 3. Deelnemen
 4. /
 5. Het Huisdossier
 6. /
 7. Huisdossier-Rekenmodule, PVT-panelen en warmtepomp...

Huisdossier-Rekenmodule, PVT-panelen en warmtepomp bij verschillende opstellingen: hoe zit dat?

In de berekeningen van de Rekenmodule zie je een indicatie van de benodigde capaciteit van de water/water warmtepomp en de hoeveelheid PVT-panelen voor de zonnewarmte eindsituatie. Wanneer het buurtwarmtenet er nog niet ligt en je wel al een water-water warmtepomp en PVT-panelen hebt, spreken we van de tussenfase. Er kunnen grofweg 3 verschillende opstellingen worden onderscheiden:

 • zonnewarmte tussenfase-hybride, waarbij naast de gasketel de water-water warmtepomp hangt van het formaat dat (oftewel de capaciteit die) nodig is bij de zonnewarmte eindsituatie
 • zonnewarmte tussenfase-gasloos: idem water-water warmtepomp voor de zonnewarmte eindsituatie maar dan zonder gasketel en met extra PVT-panelen (zie hieronder)
 • zonnewarmte eindsituatie: voldoende geïsoleerd en aangesloten op het buurtwarmtenet

Je kunt in de tussenfase kiezen: 

 • of je neemt voldoende PVT-panelen voor je eigen warmtevraag in de zonnewarmte eindsituatie, dus waarin de woning is aangesloten op het buurtwarmtenet.  Tijdens de tussenfase heb je zo’n 70% aardgasbesparing en heb je nog wel je gasketel nodig. Er is dan sprake van een hybride installatie: een combinatie van gasketel en water-water warmtepomp.
 • of je neemt 50% extra PVT-panelen bovenop wat je voor je eigen warmtevraag nodig hebt in de zonnewarmte eindsituatie. Als je woning voldoende geïsoleerd is, kun je met deze 50% extra PVT-panelen mogelijk al van het gas af. Je kunt dan je gasketel al afkoppelen. Dit noemen we de zonnewarmte tussenfase-gasloos opstelling. Je bespaart dan tot 100% aardgas en wekt bovendien extra elektriciteit op.
  • dit kan ook een interessante optie zijn als je in de tussenfase geen ruimte hebt voor zowel een gasketel als een warmtepomp
  • let op! In deze opstelling is je elektriciteitsverbruik in de winter wel flink hoog. Zodra het buurtwarmtenet er ligt, kun je je woning daarop aansluiten en is er niet meer sprake van deze extra elektriciteitsverbruik voor warmte.
  • als je wél ruimte hebt voor een hybride opstelling, en je wilt weten of de zonnewarmte tussenfase-hybride goedkoper of duurder is dan de zonnewarmte tussenfase-gasloos, geeft de Rekenmodule daar (op dit moment) geen inschatting voor. Wel is het meestal zo dat beide opties goedkoper zijn dan niets doen.

Alle extra PVT-panelen bovenop wat je woning nodig heeft voor de eigen warmtevraag (uitgaande van de zonnewarmte eindsituatie) noemen we ‘surplus PVT’. Aangezien er ook woningen zijn met een ‘moeilijk dak’ die niet voldoende PVT-panelen op hun eigen dak kunnen plaatsen, onderzoeken we de mogelijkheden om voor de warmte-meeropbrengst een renderende surplus-vergoeding te geven zodra de woning is aangesloten op het buurtwarmtenet.

Er zit een maximum op de hoeveelheid surplus PVT waarvoor deze intentie voor een vergoeding geldt. Dit maximum is gesteld op 50% t.o.v. je eigen warmtevraag (in de zonnewarmte eindsituatie bij gemiddeld gebruik en bij schilindicator 70 of lager). Deze extra 50% komt overeen met de benodigde capaciteit voor de zonnewarmte tussenfase-gasloos situatie. In de Rekenmodule zie je een indicatie hoeveel m² PVT-panelen nodig is voor de zonnewarmte tussenfase-gasloos situatie. Dit is anderhalf keer de benodigde PVT-panelen voor de eigen warmtevraag in de eindsituatie.

De capaciteit van de water/water warmtepomp die nodig is voor de zonnewarmte eindsituatie volstaat ook in de tussenfase, zowel voor de zonnewarmte tussenfase-hybride opstelling als voor de zonnewarmte tussenfase-gasloos opstelling. Let op! Deze (hybride) water/water warmtepomp moet het genoemde vermogen hebben:

 • zonder meetelling van eventueel elektrisch element
 • bij een aanvoertemperatuur van +10°C en buitentemperatuur van -10°C

Tot slot
In de Rekenmodule kun je met bepaalde variabelen variëren wat invloed heeft op de gewenste hoeveelheid PVT-panelen, warmtepomp en boilervat. Lees hier verder over het personaliseren van de Rekenmodule. 

Let op! De Rekenmodule toont op basis van de ingevulde gegevens in jouw Huisdossier een voorlopige inschatting wat deelname aan Zonnewarmte financieel en praktisch voor jouw woning betekent. Vraag een adviseur/ installateur om dit voor jouw woning door te rekenen.