1. Zonnewarmte
  2. /
  3. Deelnemen
  4. /
  5. Het Huisdossier
  6. /
  7. Huisdossier-Rekenmodule: Hoe wordt het...

Huisdossier-Rekenmodule: Hoe wordt het maandlastenneutraal budget isolatie en warmte-terugwin-ventilatie berekend?

Uit de Rekenmodule rollen berekeningen voor elk van de maatregelen. Daarbij is het streven dat de maandlasten in de zonnewarmte eindsituatie niet meer zijn dan de huidige maandlasten. Dit wordt het “niet meer dan huidig” principe genoemd. 

Het onderdeel ‘bespaarde gaskosten’ is in feite het ‘Maandlastenneutraal budget isolatie en warmte-terugwin ventilatie’; dat zit anders in elkaar dan de andere onderdelen. De Rekenmodule geeft namelijk geen overzicht van de te nemen isolatie- en ventilatiemaatregelen maar geeft enkel het budget aan waarmee je dit onderdeel maandlastenneutraal kunt uitvoeren. Maandlastenneutraal wil zeggen dat als je dit budget leent van SVn, je maandelijkse rente en aflossing gelijk is aan de gemiddelde maandelijkse besparing op aardgas, gerekend met de huidige (in het keuzeveld ingestelde) aardgasprijs. Echter, dat wil nog niet zeggen dat dit bedrag altijd toereikend is om op schilindicator 70 uit te komen. Bovendien vallen de eventuele kosten om de woning  55°-ready te maken buiten dit budget. Lees hier verder. 

Het ‘bespaarde gaskosten’, dus ‘maandlastenneutraal budget isolatie en warmte-terugwin ventilatie’ wordt in de Rekenmodule als volgt berekend: 

  • Eerst wordt o.b.v. de ingevulde gegevens in het Huisdossier berekend hoeveel gas wordt gebruikt voor ruimteverwarming, gecorrigeerd voor zuinig stookgedrag.  
  • Dan wordt aan de hand van de schilindicator (woonwarmtevraag) berekend wat het aardgasverbruik zal worden bij doel-schilindicator 70 (of lager).
  • De gasbesparing (in m3 per jaar), vermenigvuldigd met de gasprijs per m3 en inclusief rente die je betaalt als je dit bedrag zou lenen, vermenigvuldigd met 15 jaar, is het maandlastenneutraal budget isolatie en warmte-terugwin-ventilatie, exclusief subsidie. Vervolgens wordt er een geschatte subsidie van 15% bij opgeteld om op het maandlastenneutrale budget isolatie en warmte-terugwin-ventilatie inclusief subsidie uit te komen.

De Rekenmodule geeft dus alleen een indicatie van het budget dat je op basis van de beoogde gasbesparing maandlastenneutraal aan isoleren en ventileren kunt besteden. Het is geen indicatie wat de kosten zijn om te isoleren tot schilindicator 70, en het is zeker geen isolatie-advies. Dat de investeringen in isolatie en ventilatie een langere levensduur kunnen hebben dan 15 jaar (waar in de Rekenmodule standaard mee wordt gerekend vanwege de looptijd van de lening) en positief van invloed kunnen zijn op de waarde van je woning, wordt hier buiten beschouwing gelaten.   

Tot slot:
In de Rekenmodule kun je met een aantal instellingen variëren. Door een andere  beoogde schilindicator en/of een andere gasprijs in te vullen, verandert het budget voor isolatie en warmte-terugwin ventilatie dat je maandlastenneutraal kunt uitgeven. Lees hier verder over het personaliseren van de Rekenmodule.