Wijkevent 21 juni 2021: Vragen uit de chat

Op deze pagina worden de vragen die zijn gesteld in de chatroom tijdens het online wijkevent van 1 juni 2021 beantwoord. Staat de vraag die je toen stelde er niet bij, of heb je een andere vraag? Waarschijnlijk kun je het antwoord vinden onder de tab ‘Over SpaarGas’. Je kunt je vraag ook aan ons stellen via het contactformulier.

Techniek

Vraag

Antwoord

Kan in de zomer de koude opslag worden gebruikt voor koeling?Ja, maar om te koelen in de zomer heeft een woning wel een afgiftesysteem nodig dat daarvoor geschikt is: een vloerverwarmingssysteem, of lage-temperatuur radiatoren. De effectiviteit van dit systeem moet nog worden getest, waarschijnlijk is het niet zo effectivitief als airconditioning.
Wat als je al PV-zonnepanelen op je dakkapellen hebt liggen?Gemiddeld is per dak 12 m2 PVT nodig. Een installateur kan beoordelen of er voldoende dakoppervlak is om de PVT-panelen te leggen. Afhankelijk van de hoeveelheid dakruimte kun je:
– de PV-panelen verkopen om ruimte te creeren voor de PVT-panelen
–  of minder dan de begrootte 12 m2 PVT-panelen leggen. Het tekort kun je, zolang het wijknet er nog niet ligt, opvangen met de CV-ketel. Zodra het wijknet er wel ligt kan het tekort aan PVT-panelen mogelijk worden opgevangen door andere wijkbewoners die overcapaciteit hebben.
Ten aanzien van dakkapellen: Er komt misschien een mogelijkheid om een dakkapel (een zgn. Zonkapel) met daarin geintegreerd het PVT-systeem te installeren. Die kan worden geplaatst in een bestaand schuin dak, zo creëer je meteen extra woonruimte, of in plaats van een bestaande dakkapel.
Is het mogelijk om PVT-panelen alleen voor de warmtevoorziening te gaan gebruiken? Wij hebben namelijk al een voorziening voor onze elektra.Je huidige PV-panelen kunnen mogelijk gecombineerd worden met PVT-panelen als daar voldoende ruimte voor is op het dak. De elektriciteit van de PVT-panelen is bedoeld voor het verbruik door de warmtepomp.
In de presentatie wordt gesproken over Opwek+. Begrijp ik goed dat Opwek+ dus nog wel CV en gas nodig?In opwek+ is nog wel gas nodig zolang het wijknet er nog niet ligt en de woning daar nog niet op is aangesloten. We noemen dit de PVT-hybride situatie: er liggen al wel PVT-panelen op het dak, en de CV-ketel wordt nog gebruikt om pieken in de warmtevraag op te vangen.
Ik maak mij ernstig zorgen over het lawaai van alle warmtepompen in de buurt. Kunt u daar iets over zeggen? Ik woon ook pal naast de Blinkert en het RIBW. Komen daar extra zware warmtepompen?Voor het project worden water-water warmtepompen gebruikt. In tegenstelling tot de veelvoorkomende lucht-water warmtepompen hebben deze geen buitenunit. Hierdoor wordt er buiten dus ook geen geluid geproduceerd. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over geluidsoverlast in de buurt door de warmtepompen.
Binnen de woning maakt de water-water warmtepomp geluid vergelijkbaar met een CV-ketel.
Kun je je oude radiatoren blijven gebruiken?Zonnewarmte.NL verwacht dat veel woningen hun huidige radiatoren kunnen blijven gebruiken, mits ze voldoende warmte kunnen afgeven in de woning en mits de woning van basisisolatie is voorzien. Vloerverwarming is een pré, maar niet noodzakelijk. Je kan overigens met de 50-gradentest zelf testen of je woning in de winter (ook zonder isolatie) voldoende comfortabel wordt verwarmd met de huidige radiatoren.

Kosten

Vraag

Antwoord

Jullie geven aan dat de maandlasten ongeveer gelijk blijven ten opzichte van huidige situatie. Dat is heel mooi, maar daarnaast moet elk huishouden dat meedoet toch flink investeren in de hele installatie zoals een warmtepomp , de isolatie van je huis en de zonnepanelen? aan welk bedrag moet je dan denken voor een lening die moet worden afgesloten ?Per woning wordt eind 2022 een aanbod gedaan voor de aanpassingen inclusief financieringen/of subsidies. Los van achterstallig onderhoud, wordt dit in 3 stappen gedaan: 1. isolatie, 2.warmtepomp en PVT panelen (in combinatie met CV-ketel) 3. Aansluiting op wijkwarmtenet, waarna de CV-ketel weg kan.
Voor stap 1 geldt dat de situatie per woning erg verschilt. Voor de ene woning zal er een investering nodig zijn om tot een voldoende isolatieniveau te komen. De andere woning is er al klaar voor. Over het algemeen verdienen investeringen in isolatie zich op termijn terug doordat de energierekening lager uitvalt.Zonnewarmte.NL kan beschikbare subsidies en financiering adviseren.
Voor stappen 2 en 3 is het streven dat ze kosten-neutraal zijn. Er hoeft dan geen eenmalige investering gedaan te worden.Zonnewarmte.NL helpt dan met leningen en subsidies. Van de leningen betaal je per maand een bedrag af, maar daar staat tegenover dat je bespaart op de gasrekening.
Wat zijn de kosten van pakket 1, 2 en 3 die in de presentatie werden genoemd?De kosten zijn afhankelijk van de eigenschappen van de woning en van het gebruik. Eind 2022 kunnen we op basis van een ingevuld huisdossier met die gegevens een berekening maken. Het uitgangspunt van het project is dat de maandlasten gelijk blijven.
Wij hebben al zonnedelen van ramplaan en nova, wat doe je daar dan mee?Zonnedelen via de PV-panelen op de Fablohal en het Nova College kun je gewoon behouden. In het Zonnewarmtenet vraagt de warmtepomp ook elektriciteit. Deze kun je zelf opwekken met de PVT-panelen. De geproduceerde elektriciteit uit de PV-panelen en de PVT-panelen die je zelf niet nodig hebt, wordt teruggeleverd aan het stroomnet en wordt jaarlijks verrekend op je energierekening.

Organisatie

Vraag

Antwoord

Wat als 200 deelnemers niet gehaald wordt?Voordat er een wijknet met ondergrondse opslag kan worden aangelegd, moet er voldoende draagvlak zijn in de wijk. Het minimum aantal woningen dat mee moet doen is 200. Een wijknet is technisch gezien ook mogelijk met minder dan 200 deelnemers. Er is dan waarschijnlijk meer subsidie nodig. Als deze deelnemers tevreden zijn met het comfort in huis van verwarmen via het zonnewarmtenet, dan verwacht SpaarGas een ‘zwaan-kleef-aan’ effect zodat steeds meer bewoners mee gaan doen.
Ik overweeg zonnepanelen, maar SpaarGas wil graag naar PVT-panelen. Wanneer kunnen de PVT-panelen geplaatst worden en wat zijn de kosten?De planning van het SpaarGas project is afhankelijk van externe partijen (gemeente, financiers, politiek). We hopen voor het einde van het jaar voor de bewoners in kaart te brengen wat er ten aanzien van de woning nodig is voor deelname aan SpaarGas, en wat het financiele plaatje daarbij is. Ook zijn er nog onzekerheden over de subsidies en leningen die nodig zijn om het project mogelijk te maken. We verwachten dat, als alles mee zit, het plaatsen van PVT-panelen op zijn vroegst medio 2022 zal beginnen.
Is gedacht aan een energiecoöperatie op te richten voor dit project?Daar wordt nu inderdaad over nagedacht. Een vereniging of coöoperatie lijken de meest voor de hand liggende rechtsvormen.

Huisdossier, bespaarcalculator en aanbod

Vraag

Antwoord

Hoe kom je aan een huisdossier? Wij zijn pas afgelopen zaterdag in het ramplaan komen wonen.Je kunt een inlogaccount aanmaken en een huisdossier aanvragen op onze website www.ramplaankwartier.nl. Het huisdossier wordt aangemaakt binnen 4-5 werkdagen. Daarna ontvang je een bevestiging per e-mail en kun je inloggen en je huisdossier gaan invullen. Je kunt daarbij hulp van wijkgenoten (straatcoaches) vragen.
Mooi om al die grafieken te zien. Kun je iets meer inzicht geven op wat voor soort huis dit is gebaseerd? (welk energielabel bijvoorbeeld.)SpaarGas is hierbij uitgegaan van een woning van 110 m2 woonoppervlak met een energieverbruik van 1100 m3 gas en energielabel C (een woningschilisolatie van 70kWh/m2 per jaar). Dit vertegenwoordigd een gemiddelde woning in het Ramplaankwartier.