Wat is Zonnewarmte?

Zonnewarmte.NL helpt buurten om zelf leverancier en afnemer te worden van warmte. Warmte voor de verwarming van het huis en voor tapwater voor een lekkere douche.

Dat gebeurt door middel van een buurtaanpak: 

  • Er komt een buurtwarmtenet met warmteopslag in de grond.
  • Elke woning heeft een eigen zonnewarmte-installatie waarmee de warmte wordt opgewekt.
  • De buurt heeft zelf de touwtjes in handen.

Deze elementen samen zijn een lokale, duurzame en betaalbare manier om zonder aardgas en zonder extra elektriciteitsverbruik te verwarmen. De zon is de bron, de aarde de accu. Hierbij wordt de uitstoot van CO2 sterk verminderd.

Zonnewarmte.NL is gestart in het Ramplaankwartier in Haarlem. Gesteund door wijkbewoners en met hulp van de gemeente Haarlem wordt daar deze veelbelovende manier gerealiseerd. 

Hoe gaat het in zijn werk? Samen met de buurt kun je stap voor stap aan de slag.

De zonnewarmte-methode is technisch en financieel goed onderbouwd door een groep onderzoekers onder leiding van de TU Delft.
De uitgangspunten van deze methode zijn:

  • Haalbaar en betaalbaar voor iedereen – goedkoper dan niets doen.
  • Goed voor het klimaat – nagenoeg geen CO2 uitstoot.
  • Comfort en waardevermeerdering – prettiger wonen in een woning die meer waard is.
  • Online samenwerken – De deelnemer wordt zo veel mogelijk ondersteund.
  • Eigen regie – met de wijk warmte opwekken, onafhankelijk van de grote energiebedrijven

De combinatie van geïsoleerde huizen, warmteopwek met PVT-panelen en een buurtwarmtenet met warmte- en koudeopslag noemen we het zonnewarmtenet.