Update september 2022

Zonnewarmtenet. Afbeelding door Onno Beukenhorst

De energieprijzen stijgen, de levertijden lopen op, het broeikaseffect wordt voelbaar, kortom: de tijd dringt om oplossingen te vinden om van het gas af te gaan. SpaarGas was zijn tijd vooruit. Inmiddels is de naam SpaarGas verandert in Zonnewarmte Ramplaankwartier en zijn we sinds mei ’22 bezig het traject vorm te geven en te zorgen dat het mooie plan daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 

Hoe staat het er nu voor?

Het doel van het Zonnewarmteteam is op termijn ervoor te zorgen dat wie dat wil kan aansluiten op het Zonnewarmtenet in het Ramplaankwartier. 

Voordat het zover is moet er van alles worden voorbereid, uitgezocht, nagevraagd en georganiseerd. Tevens moeten bedrijven worden benaderd, betrokkenen geïnformeerd en afspraken worden gemaakt. Bijzonder aan dit project is dat een zonnewarmtenet nog niet bestaat. Het is dus pionieren, erg leuk maar ook uitdagend. Dit kost dan ook meer tijd dan we dachten. 

Planning

De planning was dat er tussen mei en september een maatwerkadviseur langs alle woningen zou gaan die mee willen doen met de eerste ronde. En dat er vanaf september op basis van het maatwerkadvies isolatiemaatregelen kunnen worden ingekocht, waar mogelijk gezamenlijk. Deze planning moeten we bijstellen: in mei zijn we gestart met een pilot maatwerkadvies voor een klein aantal woningen. Daar hebben we veel van geleerd. We willen dat het advies goed aansluit op de Zonnewarmtemethode zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn. Het is nog niet zover dat het maatwerkadvies aan onze eisen voldoet en beschikbaar is. Wanneer dat dan wel is, kunnen we niet precies inschatten.

De planning was ook dat de isolatiemaatregelen uitgevoerd zouden zijn vóór de winter van ’23/’24. Dat houden we nog steeds aan. Als alles meezit, kan dat lukken.

Voorbeelden

Hier een aantal voorbeelden uit de praktijk:

Als we een isolatie-adviseur in de arm nemen, gaan we eerst uitleggen wat de zonnewarmtemethode is. Dat betekent namelijk o.a. dat woningen niet helemaal tot label A of B hoeven te worden geïsoleerd, dat er in de winter toevoer van basiswarmte zal zijn vanuit het warmtenet, dat PVT-panelen de warmte opwekken en dat die dus een plek op het dak moeten krijgen. Bovendien willen we dat ook platte daken worden onderzocht op voldoende isolatie, en dat er mogelijkheden worden aangeboden om vloeren te isoleren bij ondiepe kruipruimtes. Dit is voor de meeste (alle) isolatie-adviseur een andere manier van werken dan ze gewend zijn.

Ander voorbeeld: om gezamenlijk warmte op te wekken, delen we de PVT-panelen. Deze worden eigendom van de wijkcoöperatie. De panelen liggen wel op particuliere daken. Hoe regelen we dit financieel, juridisch en warmte-technisch, etc? Hoe zit het met subsidie? Als iemand veel meer PVT-panelen op haar dak heeft dan ze zelf nodig heeft, levert dat voor andere bewoners warmte op, dus heel fijn. Maar wat is de dakvergoeding voor de extra panelen? Want op dat dak is dan geen plek meer voor ‘gewone’ PV-zonnepanelen.

Omdat een zonnewarmtenet nieuw is, zijn er (nog) geen pasklare antwoorden en vraagt dit overleg en onderzoek.

Kostenraming Zonnewarmte

Veel aandacht is gestoken in de Kostenraming Zonnewarmte. Dit is een rekenmodel dat per woning, op basis van het ingevulde Huisdossier, een indicatie geeft van je maandelijkse energiekosten, na isolatie, na installatie van PVT en warmtepomp en na aansluiting op het wijknet. Dat kan niet 100% nauwkeurig maar het moet wel een goed beeld geven om een beslissing te kunnen nemen om wel of niet deel te nemen aan het project.

Deze Kostenraming Zonnewarmte is nu klaar. Deze omvat nu meerdere pagina’s vol met getallen en formules. Momenteel zijn we bezig om hier een heldere, begrijpelijke samenvatting van te maken die per woning inzicht geeft.

Er is veel enthousiasme en betrokkenheid in de wijk.

Ruim 200 wijkbewoners krijgen straks een Kostenraming omdat zij alle benodigde vragen van het Huisdossier hebben ingevuld. Daarnaast hebben nog 400 mensen een Huisdossier en worden zij ook steeds geïnformeerd zodat ook zij kunnen aansluiten bij de eerste of straks (lees: 2023/2024/2025) tweede of derde ronde. 

De vrijwilligers bij het project zijn gemotiveerd en regelmatig melden nieuwe betrokken wijkbewoners zich aan om een handje mee te helpen of te denken. 

Er komt steeds meer besef, ook in andere wijken in het land, dat lokaal opgewekte energie de toekomst heeft. Een zonnewarmtewijknet zoals in het Ramplaankwartier heeft daarnaast als voordeel dat er weinig tot geen extra elektriciteit nodig is. Daarom kijken er veel initiatieven in het land naar dit project. Alle dingen die wij nu uitvinden en regelen gaan gebruikt worden voor de volgende zonnewarmtenetten in het land. Het Ramplaankwartier heeft echt een voorbeeldfunctie. 

We zijn op weg. We hebben de overtuiging dat het zonnewarmtenet, alhoewel het een flinke investering vraagt in voorbereidingstijd en uitvoeringskosten, voor de wijkbewoner straks een hele voordelige en comfortabele oplossing is. Zeker als de gasprijzen nog verder stijgen. Want na aansluiting op het wijknet blijven je energiekosten vrijwel stabiel voor de komende jàren. 

Ondertussen zijn we in najaar ’22 beland. En winter is coming.

Wat kun je nu al doen, om de komende winter minder gas te gebruiken? Wil je weten wat je zelf al kunt doen, klik hier.