Toelichting op ‘tekenen voor SpaarGas’

Deelname

Het SpaarGas plan is nog niet tot in alle details uitgewerkt. Daarmee is nog niet met zekerheid te zeggen wat er nodig is voor deelname, en wat de consequenties zijn voor je huis en maandlasten. Wat op dit moment duidelijk is:

 1. Voor de meeste woningen gaan de maandlasten niet omhoog. Het SpaarGas projectteam heeft een indruk  gegeven van het financiële plaatje voor een gemiddelde woning. Vanaf september 2021 is er gelegenheid om met een huisdossier en bespaarcalculator een beeld te krijgen voor jouw eigen woning.
 2. Elk van de stappen uit het project, met uitzondering van isolatie van de woning, kan kostenneutraal worden genomen. Voor de initiële investering die nodig is, wordt gebruik gemaakt van subsidies en eventueel een (duurzaamheids-)lening. Aflossingen van leningen worden maandelijks afgedragen. De rente en aflossing  van de lening zijn nooit hoger dan het bedrag dat je anders aan de gasrekening zou betalen.
 3. De implicaties voor de woning zijn:
  1. Afhankelijk van de staat van de woning moeten isolatiemaatregelen worden genomen om een energie-label van minimaal C te realiseren;
  2. Aanbrengen van (gemiddeld) 12 m2 PVT panelen op het dak van de woning (indicatie: 11 m2 per 100 m2 huisoppervlak);
  3. Installatie van leidingwerk, warmtepomp, boilervat en afleverset voor aansluiting op het wijkwarmtenet.

Voor woningen die hierop een uitzondering vormen (vanwege bijv. geen ruimte op dak, geen ruimte voor warmtepomp/boilervat, voldoende isolatie niet mogelijk), spant SpaarGas zich in om deelname op een haalbare en betaalbare manier mogelijk te maken. Het uitgangspunt is immers: haalbaar en betaalbaar voor iedereen. Achterstallig onderhoud of aanvullende verbouw-wensen zijn geen onderdeel van de kostenberekening.

Voorwaarden

Het project voldoet aan de uitgangspunten:

 • Haalbaar en betaalbaar voor iedereen (maandlasten gaan niet omhoog)
 • Goed voor het milieu (nagenoeg geen CO2 uitstoot)
 • Comfort en waardevermeerdering (goede ventilatie, geen externe warmtekosten)
 • Kant en klare oplossing (de deelnemer wordt zo veel mogelijk ontzorgd)
 • Eigen regie (met de wijk energie opwekken voor de warmtebehoefte, dus onafhankelijk van de energiebedrijven)

Het plan blijft een project van en voor de wijk en behoudt het karakter van een wijkinitiatief.

Deelname kan bestaan uit één of meerdere stappen van het SpaarGas project (zie verderop in de tekst ‘stapsgewijs deelnemen aan SpaarGas’). De volgorde waarin de stappen worden genomen is nader te bepalen.

Het concept

SpaarGas Ramplaankwartier, het duurzaam verwarmen van je woning met behulp van het ZonneWarmteNet.

 1. In de warme maanden wordt in de wijk warmte opgewekt met thermische-zonnepanelen (PVT panelen) op de daken en dakkapellen van de woningen. De PVT-panelen hebben een dubbele functie: ze wekken stroom op en verwarmen water;
 2. Het warme water wordt via een wijkwarmtenet getransporteerd naar in de wijk gelegen Warmte Koude Opslagplekken (WKO’s), op ca. 100 meter diepte in de grond;
 3. In de koude maanden wordt dit water weer omhoog gepompt, het is dan zo’n 12-15°C. Via het wijkwarmtenet wordt het naar de woningen getransporteerd;
 4. Een geluidsarme warmtepomp in het huis verwarmt het water naar 55°C. De warmtepomp werkt op de elektriciteit die met de PVT-zonnepanelen wordt opgewekt. Daarnaast zorgt een boiler voor warm water voor keuken en badkamer.

Zo wordt de wijk energieneutraal voor de verwarming van huizen en douche- en tapwater.

Stapsgewijs deelnemen aan SpaarGas

Om dit concept te realiseren worden wijkbewoners leverancier én afnemer van warmte. Voor de deelnemer ziet het er als volgt uit:

 1. De deelnemer wordt lid van de Wijk Energie vereniging (WEV). Deze organisatie beheert het wijknet en beslist over de voorwaarden voor deelname. Lidmaatschap van de WEV is dus inherent aan deelname aan het project.
 1. Het realiseren van het wijkwarmtenet gebeurt stapsgewijs. De volgorde en timing van de stappen zal per deelnemer verschillen, afhankelijk van o.a. karakteristieken van het huis en externe factoren (subsidiemogelijkheden / leningen / regelgeving / beschikbaarheid van uitvoerende partijen). Wel is duidelijk dat de deelnemer aan één of meer van de stappen zal meedoen.

STAP 1: Voorbereiding

 • Subsidie scan: voor welke subsidies kom je in aanmerking?
 • Professioneel energie advies: welke isolatie is nodig, hoeveel PVT zonnepanelen, etc.
 • Ontzorgen van financiering: regelen van subsidies en leningen

STAP 2: Isolatie, ventilatie 

 • Ontzorgen van uitvoering: aanleg, onderhoud, garantie
 • Hulp bij collectieve inkoop van isolatie en ventilatie maatregelen (basis-isolatie, ventilatie met warmte terugwinning, indien nodig andere radiator(en))

STAP 3: Warmte opwek

Keuze en installatie van:

 • PVT zonnepanelen
 • Boiler
 • Warmtepomp
 • Verzwaring van de electriciteitsaansluiting (indien nodig) naar 3 fasen 400V

STAP 4: Opslag

Installatie van:

 • Afleverset
 • Aansluiting op het wijknet en warmte- koudeopslag (WKO)

STAP 5: Electrisch koken en van het gas af

 • Aanleggen van kookgroep in de meterkast
 • Installatie van inductiekookplaat voor koken
 • Verwijderen van CV-ketel en afsluiten van gasaansluiting

Heb je nog vragen?

 • Deel je vragen of twijfels met ons. We gaan graag in gesprek. Je vragen leven vast ook bij andere wijkbewoners. We hebben daarom ook (afgeschermde) online discussiefora in het leven geroepen, daarin kunnen we dergelijke vragen als wijkbewoners onder elkaar bespreken.
 • Vraag je je af wat deelname voor je huis en je maandlasten betekent? Vul een huisdossier in. Op basis daarvan kunnen we een schatting maken hoe deelname er voor jou uit zal komen te zien.