Draagvlak

Voordat er een wijkwarmtenet met ondergrondse opslag kan worden aangelegd, moet er voldoende draagvlak zijn in de wijk. Het minimum aantal woningen dat mee moet doen is 200. Een wijknet is technisch gezien ook mogelijk met minder dan 200 deelnemers. Er is dan waarschijnlijk meer subsidie nodig. Als deze deelnemers tevreden zijn met het comfort in huis van verwarmen via het zonnewarmtenet, dan verwacht SpaarGas een ‘zwaan-kleef-aan’ effect zodat steeds meer bewoners mee gaan doen.