Wat kun je met de Huisdossier-Rekenmodule?

De Rekenmodule toont op basis van de ingevulde gegevens in jouw Huisdossier een voorlopige inschatting wat deelname aan Zonnewarmte Ramplaankwartier financieel en praktisch voor jouw woning betekent. Deze Rekenmodule geeft slechts een indicatie van je huidige situatie en je toekomstige situatie. De berekeningen zijn afhankelijk van vele factoren, bijvoorbeeld hoe nauwkeurig je Huisdossier is ingevuld, de huidige en toekomstige prijzen voor gas en elektriciteit, de investeringen voor maatregelen aan je woning, de subsidiemogelijkheden en de rentetarieven voor (duurzaamheids)leningen. Ook zijn de door jou gekozen aannames en varianten in het model, en de door ons gekozen aannames van invloed op de berekening.

Met de inzichten uit de Rekenmodule ben je goed voorbereid voor een advies-op-maat. Ook kun je hiermee prima zelf aan de slag. Het Huisdossier met daarbij de Rekenmodule zijn de eerste stappen in onze aanpak. Of de genoemde maatregelen en installaties daadwerkelijk verantwoord kunnen worden toegepast, wat de kostenindicatie hiervan is en wat dit oplevert aan energiebesparing is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van je woning. Het is handig om hiervoor professioneel advies in te winnen. Voor warmtebesparing gaat het bijvoorbeeld om advies over wat er nodig is om de woning voldoende te isoleren. Daar waar het de Zonnewarmte installaties betreft, zoals de plaatsing van PVT-panelen, warmtepomp en boilervat, heeft de installateur een belangrijke rol. Gaat het om de wijze waarop je de maatregelen het beste kunt financieren, dan kan het raadzaam zijn om met een financieel adviseur te gaan praten. Lees hier verder over het Zonnewarmte Ramplaankwartier traject. 

De berekeningen zijn transparant, informatief, gratis en geheel vrijblijvend. De onderliggende rekenregels worden wel getoond, maar je hoeft ze niet te kennen om de Rekenmodule te gebruiken. Alle bedragen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Let op: Het is belangrijk dat de gegevens in je Huisdossier onder ‘Huidige situatie’ (invoer) zo goed en volledig mogelijk zijn ingevuld. Dit vormt namelijk de basis voor de berekeningen.