1. Zonnewarmte
  2. /
  3. Deelnemen
  4. /
  5. Het Huisdossier
  6. /
  7. Capaciteit zonnewarmte installaties: wat...

Capaciteit zonnewarmte installaties: wat berekent de Huisdossier-Rekenmodule?

Om warmte op te wekken worden, indien mogelijk, PVT-panelen geplaatst op of bij je woning. In de woning worden een geluidsarme water/water warmtepomp en een boilervat geïnstalleerd. De berekeningen in de Huisdossier-Rekenmodule worden hieronder toegelicht.

Berekening warmtevraag in kWh_t / jr in zonnewarmte eindsituatieAls input voor de benodigde installaties in zonnewarmte eindsituatie
Warmtevraag voor ruimteverwarming = A*BA = oppervlakte in m2 van de actief verwarmde ruimtes (bijv. 100 m2)
B = doel-schilindicator (70 of lager als de huidige schilindicator lager is) In dit voorbeeld: 100 * 70 = 7.000 
Tussen berekening 1: Warmtepomp capaciteit voor warmtevraag ruimteverwarming in kW = A*B*0,7 / 1.000In dit voorbeeld: 100 * 70 * 0,7 / 1.000 = 4,9 kW Tussen berekening 2: Warmtepomp capaciteit voor benodigd boilervat in kW = (capaciteit boilervat* / 100) + 2In dit voorbeeld: (180 / 100) + 2 = 3,8 kW Vervolg berekening geadviseerde capaciteit:** De hoogste berekende capaciteit (van tussen berekening 1 en 2) + 10% margeIn dit voorbeeld: 4,9 + 10% = 5,4 kW benodigde warmtepomp capaciteit  
Warmtevraag voor tapwater = C*DC = aantal bewoners (bijv. 3)
D = 800 per persoon voor warm tapwater (douche etc.)In dit voorbeeld: 3 * 800 = 2.400
Totale warmtevraag = ( A*B ) + ( C*D )In dit voorbeeld: 7.000 + 2.400 = 9.400. Benodigde m2 PVT-panelen = Totale warmtevraag / 764In dit voorbeeld: 9.400 / 764 = 12,3 m2

Vervolg berekeningen geadviseerde capaciteit:** + 10% marge In dit voorbeeld: 12,3 + 10% = 13,5 m2Van m2 naar aantal PVT-panelen = m2 / 2,2In dit voorbeeld: 13,5 / 2,2 = 6 stuks 

* Berekening capaciteit boilervat: De capaciteit van de boiler is gemiddeld 60 liter per persoon. In bovenstaand voorbeeld van 3 bewoners komt dit neer op een benodigde capaciteit van de boiler van 180 liter. 

De Rekenmodule toont overigens altijd een minimum van 100 liter, omdat dit wordt beschouwd als de minimaal benodigde omvang van een boilervat. In de Rekenmodule is het boilervat gemaximeerd op 360 liter, wat overeenkomt met een huishouden van 6 personen maar voor een groter huishouden vermoedelijk ook volstaat als niet meer dan 6 personen achter elkaar de douche gebruiken.

** Let op! De (hybride) water/water warmtepomp moet het genoemde vermogen hebben:

  • zonder meetelling van eventueel elektrisch element
  • bij een aanvoertemperatuur van +10°C en buitentemperatuur van -10°C

Lees hier verder over PVT-panelen en warmtepomp bij verschillende opstellingen (zonnewarmte tussenfase-hybride, zonnewarmte tussenfase-gasloos en zonnewarmte eindsituatie).

Tot slot
In de Rekenmodule kun je met bepaalde variabelen variëren wat invloed heeft op de gewenste hoeveelheid PVT-panelen, warmtepomp en boilervat. Lees hier verder over het personaliseren van de Rekenmodule. 

Let op! De Rekenmodule toont op basis van de ingevulde gegevens in jouw Huisdossier een voorlopige inschatting wat deelname aan Zonnewarmte financieel en praktisch voor jouw woning betekent. Vraag een adviseur/ installateur om dit voor jouw woning door te rekenen.